เรื่อง : การแข่งขันประกวดตกแต่งสวนเทียนพรรษา ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 12 ก.ค. 65 ณ บริเวณลาน Mall Parc ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช

การแข่งขันประกวดตกแต่งสวนเทียนพรรษา ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 12 ก.ค. 65 ณ บริเวณลาน Mall Parc ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช 17 กรกฏาคม 2565 (19:53 น.)   เข้าชม 90