เรื่อง : กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนา ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World) จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนา ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World) จังหวัดปทุมธานี 22 กรกฏาคม 2562 (09:49 น.)   เข้าชม 528